ร่างถึง กมธ.- ก.กีฬา แล้ว เตรียมผลักดัน บิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากการพนัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567​ ตามที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ…. มีหลักการเป็นไปตามหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีรูปแบบ และสาระสำคัญเป็นไปตามรูปแบบของการเสนอกฎหมาย และปรากฏตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2564 นั้น

​สส.ปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ…. แล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงานคือ ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาให้ข้อมูลทั้งข้อดีและข้อที่มีผลกระทบต่อการนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากการพนัน ปัจจุบันนั้นปรากฎอยู่ใน บัญชี ข แนบท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการกีฬา

“การประชุมที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้เห็นพ้องที่จะให้มีการนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากการพนัน เนื่องจากยุคสมัยได้เปลี่ยนไป และเป็นการส่งเสริมกีฬาชนิดนี้ไปสู่กีฬาความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ….ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เห็นชอบให้เชิญชวนแล้ว เป็นร่างฉบับที่ นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ผู้เสนอถือว่าค่อนข้างมีความสมบูรณ์”

ขณะที่ นายสุพจน์ วงศ์จรัสรวี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้รับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ….ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เห็นชอบให้เชิญชวนแล้ว และได้มีการหารือกับ นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยส่วนตัวรู้จักกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ มานานแล้ว พบว่ามีข้อจำกัดที่ต้องอยู่ในบัญชี ข แนบท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ส่งผลให้เด็ก และเยาวชนขาดโอกาสในการฝึกฝนเพื่อไปสู่กีฬาอาชีพ ซึ่งกีฬานี้เป็นกีฬาบุคคล เยาวชนไทยทั้งชาย และหญิงสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ ประสิทธิภาพในการแข่งขันของคนไทยสามารถสู้กับประเทศอื่นๆ ได้

“ส่วนตัวแล้วยอมรับในมติหากสภาผู้แทนราษฎรจะนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากพระราชบัญญัติการพนัน และด้วยกับหลักการเหตุผลของการสนับสนุนในพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ….ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้เชิญชวนแล้ว ปัจจุบันเป็นร่างฉบับเดียวที่ นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นผู้เสนอ ในโอกาสนี้จะได้นำเรียน น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป”

ด้าน นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า ได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวดที่ 3 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ แก้ไข พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ…. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยนำกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ออกจากบัญชี ข แนบท้าย พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ถือเป็นการเสนอกฎหมายจากประชาชน ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอบรับร่างในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ถือเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้เชิญชวน ที่ สผ.0014/7876 ซึ่งตามหลักการและเหตุผล สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ในกฎหมายแต่ละมาตรา มีเจตนารมณ์ที่จะให้ กีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ พ้นจากการถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556

“เพื่อให้กีฬานี้ไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และสู่กีฬาอาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เมื่อเข้ามาสนับสนุนกีฬาชนิดนี้แล้วจะไม่ติดในเรื่องพระราชบัญญัติการพนัน โดยขั้นตอนหลังจากนี้ พร้อมนำรายชื่อประชาชน 10,000 คนที่มีอยู่แล้ว เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม และเสนอประธานสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป” นายณัฏฐ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ หากการปลดล็อกกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์สำเร็จ จะเป็นผลดีกับการสร้างนักกีฬาระดับเยาวชน รวมทั้งจะเพิ่มมาตรฐานนักกีฬาทีมชาติไทย และแข่งขันของกีฬาประเภทนี้ในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *